• Polityka prywatności

Firma UBER POLAND LTD, sprzedając produkty znajdujące się w ofercie UBER za pośrednictwem Internetu, oświadcza, co następuje:


Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Uber Poland Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Blackpool, Lancashire FY3 7AH przy 14 Ramsey Avenue, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr 07684991. Każdy użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie zapisuje w naszej bazie swoje dane osobowe, jak również dane dotyczące transakcji. Dane te wykorzystywane są przez Sklep na potrzeby związane z prawidłową realizacją transakcji. Danych tych nie udostępniamy płatnie ani bezpłatnie, w całości ani w części podmiotom trzecim, które to podmioty nie biorą udziału w realizacji zakupu i dostawy.

Każdy Użytkownik którego dane znalazły się w naszej bazie ma prawo do wglądu do tych danych, ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia. Jest to możliwe z poziomu panelu administracyjnego, jeżeli użytkownik założył wcześniej konto w Sklepie lub poprzez wysłanie stosownej informacji na mail : contact@uber.com.pl.

Sklep nie wysyła do użytkownika treści reklamowych bez jego zgody. Jeżeli użytkownik wyrazi taką chęć, może skorzystać z udostępnionej na stronie internetowej www.uber.com.pl funkcji NEWSLETTER.

 

NEWSLETTER

Za pośrednictwem funkcji „Newsletter” klient ma możliwość otrzymywania od Sklepu wiadomości Email, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na ich otrzymywanie , a także udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do promocji produktów Sklepu przy pomocy poczty mail. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w wybranym momencie. Aby zrezygnować z otrzymywania Newsletter 'a wystarczy wysłać rezygnację przez wybór pola „wypisz się” znajdującego się na stronie (www adres sklepu), a następnie po wpisaniu adresu mailowego, na który Newsletter był wysyłany wybrać pole „usuń”.